Ceny sú uvedené v “ € “ s DPH a v cene je započítaný   “ Odborný posudok o kontrole originality “ (2 x tlačivo)  V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom “ spôsobilé “ ako aj kontrolné bezpečnostné nálepky a RFID čip, ktoré  sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality, kopírovanie dokladov a administratívne práce.

CENY SÚ PLATNÉ OD 01.11.2019

Motocykle  ( L )
do  50 ccm54,25 €
nad 50 ccm80,11 €
Osobné automobily ( M1 ) 
osobné automobily ( M189,80 €
Terénne vozidlá   ( G )
terénne vozidlá   105,07 €
Nákladné vozidlá  ( N )
do     3500 kg  ( N1 )107,49 €
do   12000 kg   ( N2 )  144,05 €
nad 12000 kg   ( N3 )174,05 €
Mikrobusy a Autobusy  ( M2 – M3 ) 
do     5000 kg ( M2 )129,79 €
/ ad   5000 kg ( M3 )154,07 €
Prívesy a návesy  ( O ) 
do   3500 kg ( O1, O2 )90,85 €
nad 3500 kg ( O3, O4)98,57 €
Pracovné stroje ( P ) 
Samohybný ( PS ) a Nesený ( PN )195,89 €
Traktory ( T a C ) 
T1,T2,T3,T4-T5172,93 €
Prípojné vozidlá  ( R ) 
R1-R468,70 €
Opakovaná kontrola (bez overovania pravosti osvedčenia)50% z ceny kontroly s DPH  
 Opakovaná kontrola  (s overením pravosti osvedčenia)70% z pôvodnej ceny  s DPH
 Vyrazenie VIN čísla vozidla155,- €
 Administratívny a FRP poplatok12,- €
Kontrola KOK bez KO25,- €
Kontrola KOK v rámci KO15,- €  
Výpis o poškodení vozidla bez Foto15,-€
Výpis o poškodení vozidla + Foto20,-€