Login a heslo
Login
Heslo

Otváracie hodiny

Po - Pia:  7:30 - 16:00
So, Ne: zatvorené
 
Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30 hod
 
Počas  COVID 19
Pracovisko otvorené len na základe dostatočného počtu objednávok na dany deň.
Registrácia
Registrácia užívateľa
Zaujímave odkazy
Pre terenné a osobné automobily
kompletná cena za KO s nálepkami
od 15.08.2009
90,00 € / 2.711,34 SKK s DPH

V.I.P dovozcovia !!!
Pre terenné a osobné automobily
kompletná cena za KO s nálepkami
od 21.01.2009
83,00 € / 2.500,00 SKK s DPH

Vážení zákazníci,
 
Objednávky  na kontrolu originality  sa nahlasujú  denne od 8.00 hod.- 15.30 hod. telefonicky príp. osobne na našom pracovisku, na konkrétnu hodinu v nasledujúce dni na telefónných číslach:
055/674 02 74 , mobil:  0915 144 566.
 
AKO POSTUPOVAŤ !!!
 
1. Krok
Obráťte sa na príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu o základné informácie.
 
2. Krok
Na kontrolu originality je potrebné od 15.02.2008 predložiť okrem dokladu totožnosti aj tieto originál doklady a ich kópie :
  • Osvedčenie o evidencii   ( Technický preukaz ) - Originál + fotokópie originálov
  • Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo ( v prípade, ak ho neobsahuje Osvedčenie o evidencii alebo    Technický preukaz  ) - Originál + fotokópie originálov
  • Doklad o nadobudnutí vozidla a to :  faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu - Originál + fotokópie originálov
3. Krok   
Doporučenie:
Zabezpečte si v servise očistenie identifikačného čísla motora resp.kódu motora. Vyhnete sa tak zbytočným problémom so zisťovaním pôvodnosti typu motora .    

Tieto originál doklady je potrebné, v prípade ak nespĺňajú normu podľa smernice komisie 2003/127/ES, predložiť  výlučne v  štátnom slovenskom  príp.českom jazyku, v opačnom prípade je potrebný úradný preklad podľa Zákona 106/2018  Z.z. . Pri niektorých typoch  " Osvedčení o evidencii ( Technický preukaz ) " je potrebný preklad nielen údajov o vozidle a technické parametre, ale aj prip. vysvetlivky na zadnej časti dokladov . Všetky Zákony a Smernice nájdete na našej stránke pod záložkou : O kontrole /  Legislatíva.

Zároveň  je potrebné pristaviť vozidlo výlučne v čistom stave a bez zbytočného nákladu:

  • Exterier vozidla t.j. pred kontrolou umyť vozidlo  ( v opačnom prípade nie je možná KO vozidla )
  • priestor v oblasti VIN čísla
  • batožinový priestor - prázdny

UPOZORNENIE:
Vozidlo je nutné pristaviť na čas objednania !!!. Po tomto čase nebude Vaša objednávka akceptovaná, je nutné zaregistrovať novú objednávku !!!!"

 
 
Hľadaj

Oznamy